Absència Israel R.

L’alumnat de 2n C té classe de música a les 8:55. Han d’acabar les preguntes del Worbook Lesson 3 i tienen cançons per a practicar. L’alumnat de 2n A té classe de música a les 13:05. L’auxiliar de conversa havia de fer-los una presentació. Si no es pot acompanyar amb el professor de guàrdia, hauran…