View Calendar
02/03/2022 08:00 - 11:00

8:00-8:55 4t ESO. Els alumnes (i les mares i pares) estan avisats. Entren una hora més tard.

8:55-9:50 Guàrdia

9:50-10:45 3r ESO A. Codocència. No cal cobrir-me.