View Calendar
28/02/2022 08:00 - 11:00

8:00-9:50 2nFPB (Quart de les Valls). Alumnes i professorat avisats. No cal cobrir.

9:50-10:45 3r ESOB. Codocènca. No cal cobrir.