View Calendar
13/06/2022 08:00 - 10:00

8-8.55: 2n FPB (aulari Quart de les Valls) Adelanta les seues classes Miguel.

8.55-9.50 2n FPB (aulari Quart de les Valls) Adelanta les seues classes Miguel.

9.50-10.45 3r ESOB Codocència. No cal cobrir.