View Calendar
18/11/2022 08:00 - 14:00

Taller per a la convivència impartiti per Moviemiento Contra la Intolerancia i dirigit a l'alumnat de 1r d'ESO. Segos la planificació enviada per e-mail.