View Calendar
26/04/2022 11:15 - 13:05

1r ESO C. 11,15h - 1305h. Fer portada de la Unitat 5. Llegir les pàgines de la 5 a la 8. Fer esquema de les citades pàgines. També poden continuar llegint el llibre de lectura Don Quijote. Cal recordar-los que ens havíem quedat per la pàgina 61 amb el capítol "Don Quijote y sus demonios".

2n ESO C. 13,05h - 14h. Poden anar-se'n a casa. Les famílies ja estan avisades.