View Calendar
18/01/2023 12:10 - 13:05

PR4 - CCAP. Tenen feina (activitats de fotocopies). Estaré al saló d'actes (Projecte "Contamos Contigo"). Pot ser acabe abans.