View Calendar
07/02/2022 Tot el dia

8:00 2ESO A: Avisats este matí per la web família per a quedar-se a casa.

8:55 4ESO C: Student's Book, pàgina 36, activitats 3 i 4, pàgina 37, llegir text i fer activitats 6 i 7.

11:20 3 ESO C: Student's Book, pàgina 32, llegir el text i fer les activitats 3, 4 i 5, pàgina 36, llegir text I fer les activitats 2, 3 i 4.

13:00 2ESO B: Avisats per Itaca per anar-se'n a casa.