View Calendar
09/02/2022 Tot el dia

8:00 2 ESO B: Avisats per Itca per a entrar 1 hora més tard.

8:55 GUÀRDIA

11:10 1 ESO A: Student's Book, pàgina 51, llegir el text i fer a la llibreta les activitats 19 i 20.

12:10 3 ESO C: Student's Book, pàgina 128, tota. A més, estudiar per a l'examen de verbs irregulars, serà el divendres.

13:05 2 ESO A: Student's Book, pàgina 52, llegir el text I fer activitats 3, 4 i 5. Pàgina 56, activitats 1, 3 i 4. Estarà VICENT VITORIA (codocent) amb ells.