View Calendar
15/03/2022 09:00 - 14:00

8:55 - 9 : 50 : 4C
11:20:12:05 : 4B
13:05-14:00 4A

Tindran la feina. No obstant han de treballar punt 3 de la unitat 9.Esquema i/o resum.