View Calendar
13/01/2022 09:50 - 10:30

- Completar la graella de Passives que van copiar ahir a la llibreta (text 'The Dabbawallas') + Activitats de vocabulari del Interactive Student (fer-ho amb el mòbil).

app.burlingtonenglish.com (web per accedir al Interactive Student)