View Calendar
03/11/2021 11:00 - 14:00

11:20 - 12:15 - 3rESO B - TUTORIA (aula 3r ESOB), tenen feina. Estan creant curts, podem fer ús del mòbil (tenen permís des de direcció). Cal que segueixen preparant i creant el curt d'animació.

13:10 - 14:05 - 3rESO B - BIOLOGIA I GEOLOGIA (aula 3r ESOB). Codocència amb Vera. Tenen feina.

Gràcies