View Calendar
13/09/2021 Tot el dia

8:00/8:55 3ESOC/PMAR

8:55/9:50 2ESOC

11:15/12:10  RD

12:10/13:05 2ESOE

14:20/15:15 3ESOB