View Calendar
09/03/2022 11:20 - 14:00

11:20 - 12:10 - Tutoria (Hilari i Sandra estan informats, han de baixar al pati a realitzar la neteja)

13:05 - 14:00 - Biologia i Geologia (estan avistats per anar-se'n a casa)