View Calendar
11/01/2023 08:00 - 13:00

8:00-8:55 1r ESO E Alumnes avisats per Itaca

8:55-10:45 1r ESO E. Estan amb la codocent

11:15-12:10 Guàrdia

12:10-13:05 4t ESO B Acadàmiques