View Calendar
04/11/2021 08:00 - 14:00

8:00 a 9:50 guàrdia

9:50 - 14:00 FPB1.

Equips elèctrics i electrònics fer exercici 1 i 2 del llibre. I després seguir amb el resum del tema fins el punt 3.

Muntatge i manteniment de sistemes agafar una placa base de l'aula, dibuixarla e identificar tots els components.

A les 13:05 poden anar-se'n a casa. Enviaré missatge per Ítaca a les famílies.