View Calendar
15/11/2022 Tot el dia

8:55-9:50 4ºB - Acabar fitxa de repàs de AULES.

9:50-10:45 1ªA - Codocència (Miriam)

11:15-12:10 1ªA - Codocència (Miriam)

12:10-13:05: 1ªA - Codocència (Miriam)

13:05-14:00 3ºB y 3ºC (desdoble)  - Llegir teoría de les pàgines 47, 48 i 49 del llibre.