View Calendar
15/11/2022 09:50 - 14:00

9.50-10.45 h. 1rESO B. Projecte Interdisciplinari. Aula C3. Deixe fotocòpies de passatemps sobre sostenibilitat en el caseller del Dept.Dibuix.

Vindran màxim 11 alumnes perquè tenen excursió.

10.45-11.15h. Guàrdia Aula de Convivència

11.15-12.10h.  Guàrdia

12.10- 13.05h. Guàrdia Aula de Convivència

13.05-14 h. EPVA 2n ESO D Aula Dibuix 1. En la llibreta, dibuixar , acolorir i escriure els noms de tots els elements de la pàgina 13 del llibre de dibuix tècnic ( elements de la circumferència i del cercle)

(Espere tornar a temps per fer esta classe, deixe feina per si de cas)