View Calendar
18/02/2022 Tot el dia

8-8:55 h. Reforç Castellà. Aula 4t A.

8:55-9:50 h. 4t A. Llegir i fer esquema pàg. 128-129.

9:50-10:45 h. 1r batx C. Veure documental Youtube "El Renacimiento. La época de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Dw documental". Anotar les idees principals, les comentarem el pròxim dia.

12:10-13:05 h. Info 1. Avançar exposició o acabar fitxa i resum que hi havia per a hui si algú no ho ha fet.