View Calendar
02/06/2022 10:00 - 15:00

3 PMAR

9.50 a 10.45  Aula PMAR. Ja saben les tasques que han de fer.

11.15-12.10 aula PMAR. Ja saben les tasques que han de fer.

12.10-13.05 aula PMAR. Ja saben les tasques que han de fer.

14.20-15.15 Guàrdia