View Calendar
10/06/2022 08:00 - 10:00

8.00-9.00 PMAR  aula de tecnologia. Avisats per entrar un hora més tard

9.00- 9.50 PMAR aula tecnologia. Ja saben quines activitats han de fer.