View Calendar
18/11/2021 12:10 - 13:05

12:10 - 13:05 Valencià en 2n ESO B.

Absència per eixida a Tírig amb 1r ESO.