View Calendar
19/05/2022 Tot el dia

8:55 2ESO B: Laura Llusar (codocent) estarà amb ells. Ja sap el que hi ha de fer.

9:50 2 ESO A: llegir text pàgina 84 del Student's Book i fer les activitats 3 i 4. A més, fer activitats 2, 3, 4 i 5 de la pàgina 88 del Student's Book.

Llegir text pàgina 92 del Student's book i fer les activitats 3 i 4. Açò últim per a deures a casa.

12:05 1 ESO A: estudiar el vocabulari i gramàtica de la unitat, tenen l'examen divendres.