View Calendar
02/02/2023 08:00 - 13:00

8:00 2ESO B: avisades les famílies per a que entren una hora més tard.

11:15 2ESO A: Student's Book, pàgina 52, activitats 1, 3, 4 i 5 i pàgina 56, activitats 1, 3 i 4. Totes les activitats a la llibreta. A més, fer les activitats de la pàgina 3 del llibre de lectura a la llibreta també. Digueu-los, per favor, que l'examen de verbs irregulars del divendres es manté.

12:10 2ESO D: Student's Book, pàgina 48, activitats 1, 2 i 3, pàgina 52, activitats 1, 3, 4 i 5 i pàgina 56, activitats 1, 3 i 4. Totes les activitats a la llibreta. Recordeu-los per favor, que porten el llibre de lectura el divendres i que faran, tal i com estava previst, l'examen de verbs irregulars.