View Calendar
18/01/2022 Tot el dia

8:55h Coodocènvia 2D. Música

9:50h Coodocència 2E Música

11:15h Guàrdia

12:10h 3A  Música

llegir Edat Mitjana del tema 3 del llibre i fer els exercicis 4-7 del Quadern.

Vore el vídeo “Mujeres compositoras” de Mary’s Music

https://youtu.be/ozR9kb8vVig