View Calendar
17/01/2022 Tot el dia

11:15h 3erB   Llegir edat Mitjana del tema 3 del llibre i fer exercicis 4-7 del quadern.

vore el vídeo “Mujeres Compositoras”

13:05. PIL Comuna 3

14:15h. 3erC.  Música ver vídeo

https://youtu.be/ozR9kb8vVig