View Calendar
14/01/2022 Tot el dia

8:05  3erA Música ( avisats)

12:10h 3erC  a la seua aula. Llegir tema 3 del llibre i fer l’exercici 1 i 2 del Quadern

13:05 PMAR3