View Calendar
13/10/2021 09:50 - 14:00

9'50-10'45h: guàrdia

11'15-12'10h: atenció a les famílies

12'10-13'05h: 1r A àmbits. No cal substitució perquè estarà la tutora (sóc codocent)

13'05-14h: reunió àmbits.