View Calendar
10/05/2022 09:50 - 15:15

11'15, 1rD: lectura individual de El Quijote

12'10h, 1rD: lectura del punt El Verbo i fan les activitats 25, 26, 27, 28, 30 de la pàgina 31-33.

13'05h, 2nB: no m'han de substituir perquè estan amb el codocent.

14'05h: guàrdia