View Calendar
05/10/2021 11:15 - 15:15

11'15-13'05h: 1r D àmbit. Del seu quadern han de fer les següents activitats: 1 de la pàg 8, activitat 7, 9,11 de la pàgina 8.

13'05-14h: 2n B. No cal substitució perquè estarà el codocent.

14'15-15'15h: guàrdia