View Calendar
09/05/2022 09:50 - 14:00

9'50, 2nB: no m'han de substituir, estan amb el codocent.

11'15h, 1rD: han de fer l'enquesta amb els seus mòbils o tabletes. L'enllaçel tene a Aules.

12'10, 1rD: lectura del Còmic del llibre d'Àmbit, pàgines 16-25. Han de fer un esquema.

13'05h, 1rD: fan les activitats del quadern 14, 15, 16, 17,18, 20, 21 (pàgina 17-22)