View Calendar
06/04/2022 09:50 - 14:00

9'50h: guàrdia

12'10h: no m'han de substituir, perquè estan amb la tutora (soc codocent)