View Calendar
10/11/2021 Tot el dia

8:00h 1º Bach HS (Avisats, no vénen)

8:55h Guàrdia

11:15h 4º A TUTORÍA

12:10h Taller Castellà 2º D i E (INFORMÁTICA 2, activitats d'ortografia http://reglasdeortografia.com/indicev.php

13:05h 1º Bach Ciències (Se'n poden anar a casa)