View Calendar
12/01/2023 08:00 - 08:55

1ESOE, Jesús Pascual

2BTXC, Fernando Moreno

4ESOB, Álvaro Sánchez

Orientació, Rebeca Rodríguez

Guàrdia, Inma Rojas

Totes les absències són de 8:00 a 8:55 per embús de tràfic.