View Calendar
10/11/2022 Tot el dia

Israel Rodríguez (2n D ESO a les 8.00 h.). Estan avisats per a no vindre.

12.10 h. Creativitat Musical 3r PDC. Tenen feina al quadern d’exercicis BLOC 1 Unitat 2. Si és possible que estiguen en la seua aula i no en música, perquè són 8 alumnes.