View Calendar
21/11/2022 08:55 - 15:15

8:55h. 3r ESO, Taller Economia: Treball en grups. Preparar el que falte per a l'eixida del dijous.

9:50h. 4t ESO, IAEE: Treball en parelles. Preparar l'entrevista al sindicat (poden utilitzar el mòbil per a buscar informació).

12:10h. 2nBATX, Economia de l'empresa: Fer l'esquema-resum de la unitat 6.  Teoria + fòrmules de la part pràctica.

13:05h. 1rBATX, Economia: No podem fer el debat. Les persones dels grups afectats  (A i B) han de triar una nova data per a fer-lo. Queden disponibles: 25 de novembre, 2 de desembre i 5 de desembre. Quan torne a classe han de comunicar´-me la seua decisió de data.

14;20h. 4t ESO, Economia: Tenen permís per a marxar a casa.