View Calendar
15/03/2023 09:00 - 13:00

8:55 - 9:50 4b. Tenen feina i una pel.lícula per visualitzar
9:50 - 10:45 2n Bat Geografia. Poden estudiar. Tenen examen setmana vinent
12:10 _ 13:05 4c. Tenen feina i pel.lícula