View Calendar
01/04/2022 Tot el dia

8:00-8:55 Taller de matemàtiques 2n ESO

El material que utilitzem el tinc jo, però poden utilitzar el llibre de matemàtiques per a repassar el que fan a classe.

9:50-10:50 4t Eso C

Tenen una fitxa a Aules amb exercicis, que fagen els exercicis 17, 20 i 21 (hauran d'utilitzar el mòbil per a entrar a aules o que entre algú d'ells des de l'ordinador de l'aula i la projecte)

12:10-13:05 3r Eso B

De la fitxa d'aules que acaben l'exercici 26 (hauran d'utilitzar el mòbil per a entrar a aules o que entre algú d'ells des de l'ordinador de l'aula i la projecte)

13:05-14:00 3r Eso C

Poden anar-se'n a casa. Indicar-los que acaben a casa l'exercici 26 de la fitxa d'aules.