View Calendar
06/04/2022 Tot el dia

8:10-8:55 1r Batx C

Els hauran avisat per a que entren a 2n hora

8:55-9:50 3r ESO B

Que resolguen els tres exercicis de la fitxa d'aules anomenada "Exercicis repàs" (que entre algú d'ells des de l'ordinador de la classe a Aules i que projecte la fitxa per a tots)

9:50-10:50 4t ESO C

Estan d'excursió

12:10-13:05 Taller matemàtiques 2n ESO (AULA 2n D)

Que repassen el que estiguen donant a les classes de matemàtiques