View Calendar
24/10/2022 08:00 - 11:00

Absència Marta Vilar 8:00-10:45

No cal substitució, les classes les donarà la codocent.