View Calendar
03/06/2022 07:59 - 07:59

8:00h GUÀRDIA

8:55h 2A: Acabar fulla de repàs.

9:50h  3A. Co-docència amb Alejandro.

11:15h 2B: Acabar fulla de repàs.

12:10h 2E: Co-docència amb Alejandro.