View Calendar
16/05/2022 10:37 - 14:00

8,55h 2B Codocència amb Raül

9,50h 3C

12,10h 4C (El grup baixarà al laboratori per a fer classe amb Raül i Alejandro)