View Calendar
10/11/2021 08:00 - 14:00

8:00-8:55 1r bat. Aula informàtica2. Tenen feina. Encendre ordinador professor perquè tinguen internet.

9:50-10:45 2n bat. Aula comuna 4. Estudiar art islàmic.

12:10-13:05 cultura clàssica 2nB. Acabar de preparar la llibreta i si han acabat que lligen el llibre de lectura

13:05-14:00 2n B, història. Activitats punt 3, tema 3.