View Calendar
28/02/2022 08:00 - 10:45

8:00 1BAT- hum, estan avisats

9.50 2n A resum punt 4, 6 i 10 tema 6