View Calendar
23/05/2022 Tot el dia

Assisteǹcia a l'activitat d'observació i-Moute a Vinarós!

No impartirà les últimes dues hores de classe de música.

12.10 h.  2n ESO B. Tenen feina al quadern d'exercicis: Pàgina 17, exercicis 7, 8 i 9.

Repassar per a l'examen teòric.

SI ÉS POSSIBLE QUE ESTIGUEN DE GUÀRDIA EN LA SEUA AULA DE REFERÈNCIA, NO EN LA DE MÚSICA.

13.05 h. 2n ESO C.  Poden anar-se'n a casa.