View Calendar
09/11/2022 09:30 - 14:00

11:15-12:10h FPB1. Fer problemes 1-6 de la pàgina 33 del llibre Matemàtiques.