View Calendar
28/09/2021 12:00 - 14:00

Absència de 12:10 a 14:00.

4t ESO (Aula COM-1). Projecte Interdisciplinari. Tenen feina (lectura de notícies + anàlisi + recerca d'arguments). Ells tenen les notícies i saben els grups de treball i la feina a fer.

3rC (Laboratori de Ciències). Biologia i Geologia. A casa, estan avisats de l'absència.