View Calendar
31/05/2022 08:00 - 14:00

8:00 - 8:55: Guàrdia

9:50 - 10:45: 4tESOB (estan amb mi a la sortida, no cal fer res)

12:10-13:05: Projecte Interdisciplinari 4t B - Aula Comuna 1 (tenen feina, estan preparant unes presentacions sobre ludopatia, sabem el que han de fer)

13:05-14:00: Biologia i Geologia 3rC - Laboratori de Biologia i Geologia (les famílies estan avisades per tal de que puguen sortir abans). Si assisteix algun alumne a classe, cal que finalitze l'activitat de la fitxa d'anatomia de l'aparell reproductor i que faça un esquema del cicle menstrual femení.