View Calendar
01/06/2022 08:00 - 14:00

8:00 - 8:55: 4tESO B (les famílies estan avisades per tal de que puguen entrar més tard)

9:50 - 10:45: Biologia i Geologia 3rESOA (estan amb mi a la sortida, no cal fer res). Si assisteix algun alumne a classe, cal que finalitze l'activitat de la fitxa d'anatomia de l'aparell reproductor i que faça un esquema del cicle menstrual femení.

11:15-12:10: Tutoria 3rESOB - Aula 3rESO B (estan amb mi a la sortida, no cal fer res). Si assisteix algun alumne a classe, pot estudiar per als propers exàmens.

13:05-14:00: Biologia i Geologia 3rESOB - Aula 3rESOB (estan amb mi a la sortida, no cal fer res). Si assisteix algun alumne a classe, cal que finalitze l'activitat de la fitxa d'anatomia de l'aparell reproductor i que faça un esquema del cicle menstrual femení.