View Calendar
30/03/2022 08:00 - 14:00

8:00 - 8:55: Biologia i Geologi 4tESOB (aula 4tESOB). Estan avisats.

9:50 - 10:50: Biologia i Geologia 3rESOA (aula 3rESOA). Tenen codocència amb Vera.

11:20 - 12:10: Tutoria 3rESOB (aula 3rESOB).

13:05 - 14:00: Biologia i Geologia 3rESOB (aula 3rESOB). Finalitzar la tasca del dia de la salut i penjar-la en Aules. Si acaben realitzar recerca d’informació dels conceptes de la sopa de lletres a la llibreta, poden fer servir el llibre i/o Internet.

Gràcies 🤗